page_banner

Austritest sushini: Vibrio Parahaemolyticuse epidemioloogias navigeerimine mereandide ohutuks tarbimiseks.

Vibrio parahaemolyticus on bakter, mis vastutab märkimisväärse osa toidu kaudu levivatest haigustest kogu maailmas.Ainuüksi Ameerika Ühendriikides põhjustab Vibrio parahaemolyticus hinnanguliselt igal aastal üle 45 000 haigusjuhtumi, mille tulemuseks on ligikaudu 450 hospitaliseerimist ja 15 surmajuhtumit.
n1
Vibrio parahaemolyticuse epidemioloogia on tihedalt seotud keskkonnateguritega, eriti vee temperatuuri ja soolsusega.Soojas riimvees võib Vibrio parahaemolyticus kiiresti paljuneda, suurendades mereandide, näiteks austrite, karpide ja rannakarpide saastumise ohtu.Tõepoolest, haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) läbi viidud uuringu kohaselt põhjustasid austrid aastatel 2008–2010 enam kui 80% Vibrio parahaemolyticus'e infektsioonidest Ameerika Ühendriikides.
n2
Kuigi Vibrio parahaemolyticus'e infektsioonid võivad esineda aastaringselt, on need kõige levinumad suvekuudel.Näiteks Marylandi osariigis saavutab Vibrio parahaemolyticus'e juhtude arv tavaliselt augustis, mis langeb kokku aasta kõige soojema veetemperatuuriga.
n3
Vibrio parahaemolyticus on ka oluline rahvatervise probleem Aasias, eriti sellistes riikides nagu Jaapan, Taiwan ja Hiina.Näiteks Jaapanis on Vibrio parahaemolyticus'e nakkused kõige sagedamini teatatud toidu kaudu levivatest haigustest, mis moodustavad ligikaudu 40% kõigist teatatud juhtudest.Vibrio parahaemolyticus'e nakkuse puhanguid Hiinas on viimastel aastatel seostatud toorete mereandide, eriti karpide tarbimisega.
n4
Vibrio parahaemolyticus'e nakkuste ennetamine nõuab mitmekülgset lähenemist, mis hõlmab meetmeid mereandide saastumise vähendamiseks ning ohutuid toidu käitlemise ja valmistamise tavasid.Näiteks tuleks mereande hoida temperatuuril alla 41 °F (5 °C) ja küpsetada temperatuuril vähemalt 63 °C (145 °F) vähemalt 15 sekundit.Kätehügieen ning mereandidega kokkupuutuvate pindade asjakohane puhastamine ja desinfitseerimine võib samuti aidata vähendada saastumise ohtu.
 
Kokkuvõttes on Vibrio parahaemolyticus märkimisväärne rahvatervise probleem, eriti rannikualadel, kus mereande tarbimine on suur.Mõistes Vibrio parahaemolyticuse epidemioloogiat ja rakendades asjakohaseid ennetusmeetmeid, saame vähendada haigestumisriski ja kaitsta rahva tervist.


Postitusaeg: 27. märts 2023